AI-Driven DeFi: Revolutionizing Portfolio Management