Jeebabka BSC ee ugu Fiican ee NFT-yada: Xulashooyinka sugan ee 2024