प्रोबोसिस माकड NFT

ब्लॉक साखळी

सोलाना

प्रोबोसिस माकड

श्रेणी: सोलाणा

 

Proboscis Monkey हा 750 NFT चा संग्रह आहे जो 01 मार्च 2022 रोजी 1.5 SOL च्या किमतीत तयार करण्यात आला होता. सध्याची मजला किंमत 0.1 SOL आहे जी गेल्या 52.38 तासात -24% ने कमी झाली आहे. एकूण व्हॉल्यूम 743.195898 आहे आणि सध्या एकूण 32 NFT सूचीबद्ध आहे.